telefon.png   wp.png

Özel Güvenlik Eğitimleri

Özel Güvenlik Eğitimleri;

 1. Temel Eğitim;
 2. Silahlı Eğitim  (120 saat)
 3. Silahsız Eğitim (100 saat)
 4. Silah Eğitimi (20 saat)

Yenileme Eğitimi

 1. Silahlı Yenileme Eğitimi (60 saat)
 2. Silahsız Yenileme Eğitimi (50 saat) olarak verilmektedir.

Yenileme ve Temel Eğitim Ders Saatleri;

DERSİN ADI TEMEL EĞİTİM YENİLEME EĞİTİMİ
SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ 20 10
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI 20 10
GÜVENLİK TEDBİRLERİ 20 10
KİŞİ KORUMA 9 4
KALABALIK YÖNETİMİ 10 4
UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 2 1
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER 4 2
TEMEL İLK YARDIM 10 4
YANGIN GÜVENLİĞİ 8 4
GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI 5 3
ETKİLİ İLETİŞİM 12 8
TOPLAM 120 60

Eğitim Programındaki Dersler ve Ünite Konuları;

1-Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

 1. 5188 sayılı yasa, özel güvenlik görevlisinin Yetkileri,
 2. Yetkilerin kullanılış şartları,
 3. Kişi hakları, iş Kanunu ve işçi hakları,
 4. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
 5. Özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanununa göre uygulanacak yaptırımlar (Tamamı 20 saat).

2-Güvenlik Tedbirleri

 1. Kontrol,
 2. Nokta ve Devriye Hizmetleri; yakalama, arama, el koyma, zor kullanma, tutanak düzenlenmesi,
 3. Temel uyuşturucu madde bilgileri,
 4. Olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi,
 5. Şüpheli şahıs, paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler (Tamamı 20 saat). 

3-Güvenlik Sistem Ve Cihazları

 1. Kapı ve El tipi metal detektörü,
 2. X-RAY cihazı,
 3. Çevre Güvenlik Sistemleri,
 4. CCTV,
 5. CACS, patlayıcı / uyuşturucu koklama detektörü,
 6. Güncel teknolojik sistemler (Tamamı 5 saat). 

4-Temel İlk Yardım

 1. İlkyardımın tanımı, amacı,
 2. Olay yeri değerlendirmesi,
 3. Temel yaşam desteği;
 4. Kanama, şok ve yaralanmalar,
 5. Yanık, donma ve sıcak çarpmaları,
 6. Kırık, çıkık ve burkulmalar,
 7. Koma,
 8. Zehirlenmeler,
 9. Hasta ve yaralı taşıma teknikleri,
 10. Hayvan ve böcek ısırmaları (Tamamı 10 saat).

5-Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

 1. Itfaiye teşkilleri,
 2. Yanma ve yangın,
 3. Yangın sebepleri,
 4. Doğalgaz, LPG, Akaryakıt Yangınları,
 5. Önleyici tedbirler,
 6. Söndürücü maddeler,
 7. Söndürme ilkeleri,
 8. Söndürme cihazları,
 9. Yangın dolapları,
 10. Yangın türleri,
 11. Tabii felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri (Tamamı 8 saat).

6-Uyuşturucu Madde Bilgileri

 1. Uyuşturucu madde türleri ve genel olarak tanınması (Tamamı 2 saat).

7-Etkili İletişim

 1. Iletişim teknikleri, Empati, Sempati (Tamamı 12 saat).

8-Kalabalık Yönetimi 

 1. Teorik olarak Toplum psikolojisi,
 2. Grup Dinamiği, çatışma nedenleri ve önleme yöntemleri,
 3. Kalabalık oluşumu ve özellikleri; pratik olarak önleme ve müdahale esasları,
 4. Polis Kullanma,
 5. Göz yaşartıcı Gazların özellikleri ve korunma yöntemleri (Tamamı 10 saat).

9-Kişi Koruma

 1. Korumanın ilkeleri,
 2. Suikastlar,
 3. Yaya ve araçla koruma teknikleri,
 4. Öncü çalışması (Tamamı 9 saat).

10-Genel Kollukla İlişkiler

 1. Genel Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
 2. Genel Kolluk-Özel Kolluk ilişkileri ve bunun suç önlemedeki yeri ve önemi,
 3. Özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma Yükümlülüğü,
 4. Genel kolluğun özel güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar (Tamamı 4 saat).

11-Silah Bilgisi Ve Atış

 1. Silah Mekaniği,
 2. Silah temizliği ve bakımı,
 3. Atış,
 4. Güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar (Tamamı 20 saat)

Yazdır e-Posta

İletişim

Saf ÖZel Güvenlik Harita

Bizimle İletişim Kurmak İstermisiniz?